Detektor všech typů plynů SUPER BALL - 500 ml

96 Kč bez DPH / ks
116 Kč s DPH
Centrální sklad Liberec
Skladem
Děčín prodejna
Na dotaz
Jablonec prodejna
Skladem
Kladno prodejna
Na dotaz
Liberec prodejna
Na dotaz

Info o produktu

Číslo zboží
  • 192.0006

Dokumenty

Dokumenty k produktu
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
Twitter Facebook

Detektor pro všechny typy plynů SUPER BALL 

 

Nejrychlejší bezpečný systém ke zjišťování úniku plynů v uzavřeném prostoru.

Ihned po aplikaci spolehlivě indikuje netěsná místa tvorbou bublin a odhaluje i nejmenší ztráty. 

 

Výhody:   

  • nehořlavý
  • nezpůsobuje korozi
  • nenapadá žádné materiály jako jsou plasty, kovy a podobně

 

 

Upozornění na nebezpečí:

H223 - Hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

Bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy.

 

Signální slovo: Varování

Balení: 500 ml

Prohlédnuté produkty