Čistič, leštič, ochrana nerez. povrchů WS 3077 S

249 Kč bez DPH / ks
301 Kč s DPH
Centrální sklad Liberec
Na dotaz
Děčín prodejna
Skladem
Jablonec prodejna
Skladem
Kladno prodejna
Skladem
Liberec prodejna
Skladem

Info o produktu

Popis

 

Číslo zboží
  • 3077S400ML
Twitter Facebook

Čistič, leštič a ochrana pro nerezové povrchy WS 3077 S 

 

Speciálně vyvinutý sprej pro čištění a údržbu nerezových povrchů.

Čistí a vytváří neviditelný film, který chrání povrch před ulpíváním nečistot. 

Sprej 400 ml

 

 

Upozornění na nebezpečí:

H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

Bezpečné zacházení:

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

 

Signální slovo: Nebezpečí

Balení: 400 ml

Prohlédnuté produkty