Čistič elektroniky WS 3044 S 400 ml

260 Kč bez DPH / ks
315 Kč s DPH
Centrální sklad Liberec
Na dotaz
Děčín prodejna
Skladem
Jablonec prodejna
Na dotaz
Kladno prodejna
Na dotaz
Liberec prodejna
Na dotaz

Info o produktu

Popis

 

Číslo zboží
  • 3044S400ML

Dokumenty

Dokumenty k produktu
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
Twitter Facebook

Čistič elektroniky WS 3044 S 

 

Nevodivý čistič ve spreji, určený pro všechny svařovací a pálicí zdroje.

  • rychleschnoucí 
  • vysoce precizní
  • vhodný pro všechny druhy elektrických komponentů

 

Určeno pro všechny svařovací a pálicí zdroje.

Sprej 400 ml

 

 

Upozornění na nebezpečí:

H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 - Dráždí kůži. H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Bezpečné zacházení:

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

         

Signální slovo: Nebezpečí

Balení: 400 ml

Související produkty

Prohlédnuté produkty