Čistič aktivní pěnový Förch Plus R560 - 600 ml

154 Kč bez DPH / ks
187 Kč s DPH
Centrální sklad Liberec
Skladem
Děčín prodejna
Na dotaz
Jablonec prodejna
Na dotaz
Kladno prodejna
Na dotaz
Liberec prodejna
Na dotaz

Info o produktu

Číslo zboží
  • 61091660

Dokumenty

Dokumenty k produktu
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
Twitter Facebook

Čistič aktivní pěnový Plus R560 

 

Odstraní i tu nejzatvrzelejší špínu, jako je tuk, olej a skvrny od dehtu.

 

Výhody:

  • čistí všechny skleněné, chromované, plastové a lakované plochy  
  • z karoserie a skel odstraňuje zbytky hmyzu, mastné skvrny a špínu
  • lze použít rovněž k čištění motorů a dílů  
  • neobsahuje silikon

 

Návod k použití:

Zatřepte důkladně nádobkou, naneste plošně na čištěné místo ze vzdálenosti cca 25 cm a nechte chvíli působit. Dočistěte vlhkou houbou nebo kůží na okna, při velmi silném znečištění se musí postup zopakovat. Při čištění je třeba zajistit dostatečné odvětrávání a přísun čerstvého vzduchu.

 

 

Upozornění na nebezpečí:

H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

 

Bezpečné zacházení:

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P280 - Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

     

Signální slovo: Nebezpečí

Balení: 600 ml

Prohlédnuté produkty