Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.

Podrobné nastaveníVíce o cookies

Nastavení cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Více o cookies

Funkční cookies

Tyto cookies nám umožňují základní funkčnost stránek, jako je přihlášení, zapamatování si souhlasu s cookies atd.

Cookie Doména Expirace Popis Spotřebitel
CID esvarovani.cz 30 dní Identifikace uživatele Artweld, s.r.o.
PHPSESSID esvarovani.cz zavření prohlížeče Identifikace uživatele Artweld, s.r.o.
gdpr-1 esvarovani.cz 1 rok GDPR - souhlas Artweld, s.r.o.
gdpr-2 esvarovani.cz 1 rok GDPR - analytické cookies Artweld, s.r.o.
gdpr-3 esvarovani.cz 1 rok GDPR - marketingové cookies Artweld, s.r.o.
Analytické cookies

Tyto soubory cookies se používají ke zlepšení fungování webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a sledovat počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci web používají. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým web funguje, například tím, že uživatelům umožňují snadno najít to, co hledají. Tyto soubory cookies neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat. Tyto nástroje používáme k analýze a pravidelnému zlepšování funkčnosti našich webových stránek. Statistiky, které shromažďujeme, můžeme použít ke zlepšení uživatelského zážitku a k tomu, aby byla návštěva webu pro vás jako uživatele zajímavější.

Cookie Doména Expirace Popis Spotřebitel
_ga_L162G1Z90Y esvarovani.cz 2 roky Identifikace uživatele Google
_ga esvarovani.cz 2 roky Identifikace uživatele Google
_gid esvarovani.cz 2 roky Identifikace uživatele Google
_gat_UA-136385721-1 esvarovani.cz 1 minuta Identifikace uživatele Google
_fbp esvarovani.cz 1 minuta Identifikace uživatele Facebook
leady_session_id esvarovani.cz zavření prohlížeče Identifikace uživatele Leady.com
c t.leady.com 15 let Identifikace uživatele Leady.com
Marketingové cookies

Tyto cookies se používají ke sledování preferencí webových stránek uživatele za účelem cílení reklamy, tj. zobrazování marketingových a reklamních sdělení (včetně na stránkách třetích stran), která mohou být pro návštěvníka webových stránek zajímavá, v souladu s těmito preferencemi. Marketingové cookies využívají nástroje od externích společností. Tyto marketingové soubory cookies budou použity pouze s vaším souhlasem.

Cookie Doména Expirace Popis Spotřebitel
sid seznam.cz 30 dní Identifikace uživatele Seznam.cz
info@esvarovani.cz 482 712 268
Doprava nad 2500 Kč zdarma!

Chladící kapalina Morris Supercut 2000


Výkonná mikro-emulzní vodou ředitelná řezná a chladicí kapalina s EP přísadami (EP = extreme pressure - vysoký tlak).

Tento produkt je mísitelný s vodou všech kvalit a vždy vytváří zelenou / modrou tekutinu.

Obsahuje významné antibakteriální složky zabraňující degradaci emulze a také je odolný vůči zbytkovým olejům.


Výhody:

  • výkonově spadá pod vysokotlaké obrábění (vysokorychlostní CNC stroje)
  • skvělá ochrana proti korozi
  • multi-metal - zvládá obrábět železné i barevné kovy
  • odolává zbytkovým olejům
  • prodloužená životnost v zásobníku chladiva
  • odolává bakteriím a tím zamezuje degradaci emulze
  • velmi dobré vlastnosti proti tvorbě pěny a samočistící schopnostOblast použití:

  • vhodný pro méně náročné brusné operace
  • umožňuje využít jeden druh řezné emulze pro celou řadu operací
  • vhodný pro všeobecné obrábění slitin železa až po vysoce uhlíkaté materiály, pro většinu nerezových ocelí a pro slitiny hliníku, mědi a mosaziJako chladivo, je potřeba zvolit vhodnou koncentraci pro příslušnou aplikaci.
Obecně lze ředit dle těchto hodnot:

Pro běžné a vysokorychlostní obrábění se ředí: 3 - 5 %.
Pro nenáročné operace se ředí: 2 - 3 %.
Pro řezání se ředí: 9 - 10 %.
Pro velmi náročné operace se může ředit až 10%.


Supercut 2000 spolehlivě nahrazuje a výrazně kvalitativně převyšuje běžné emulze jako např. ERO 1070, ERO SB a podobně.
Upozornění na nebezpečí:
H315 - Dráždí kůži
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

Bezpečné zacházení:

>P280 - Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vodya mýdla.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Signální slovo: Varování